Video Clip: “Ola Dika Mas” (From “Fantasia Movie”)

Fantasia
July 25, 2019

Video Clip: “Ola Dika Mas” (From “Fantasia Movie”)

Video Clip: Ola Dika Mas (From "Fantasia")


Music: Minos Matsas
Lyrics: Sofia Kapsourou
Song: Rena Morphy - Giannis Stankoglou
Voice: Fotis Papazis
Orchestration: Minos Matsas
Production:  PAN ENTERTAINMENT
© 2019 Minos EMI
 Video Clip from Fantasia Movie, Greece 2019, 3'